Hlavná » Zdravie

Národná zdravotná politika sa zameriava na cenovo dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých